GRÀFICS PER COMPUTADOR

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió

Computer Graphics

Ací teniu tota la informació de l’assignatura. Pulseu en cada concepte per tal d’agafar el fitxer corresponent.

 

Presentació de l’assignatura

 

Tema 1: Introducció

Tema 2: Interacció

Tema 3: Transformacions 2D

 

Tema 4: Introducció al 3D

Tema 5: Transformacions 3D

Tema 6: Modelat 3D

Tema 7: Projeccions

Tema 8: Visibilitat

Tema 9: Il·luminació

 

Problemes a resoldre

 

English

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

Chapter 9

 

 

Calendari de pràctiques (Totes a C3L1)

Seràn els dijous de 19:00 a 20:30 a partir del 7 d’Octubre.

 

Examens anys anteriors

Gener 2003

Juny 2003

Juny 2004

Gener 2005

Juliol 2005

 

Treballs voluntaris i PFC

Teniu la possibilitat de dur a terme treballs voluntaris que vos poden augmentar la nota fins 2 punts (sempre que aproveu l’assignatura). La llista i descripció dels treballs actuals està ací. Consulteu-la de tant en tant ja que hi aniré possant de nous.

 

Material de practiques

Práctica 1. Introducción a processing

Practice 1. Introduction to processing

Práctica 1. Introducción a processing (versió imprimible)

Practice 1. Introduction to processing (printing version)

 

Práctica 2. Primitives bàsiques 2D

Practice 2. 2D basic primitives

Práctica 2. Primitives bàsiques 2D (versió imprimible)

Practice 2. 2D basic primitives (printing version)

 

Práctica 3. Imatges i texte

Practice 3. Images and text

Práctica 3. Imatges i texte (versió imprimible)

Practice 3. Images and text (printing version)

 

Práctica 4. Transformacions 2D

Practice 4. 2D transformations

Práctica 4. Transformacions 2D (versió imprimible)

Practice 4. 2D transformations (printing version)

 

Práctica 5. Animació

Practice 5. Animation

Práctica 5. Animació (versió imprimible)

Practice 5. Animation (printing version)

 

Práctica 6. Interacció

Practice 6. Interaction

Práctica 6. Interacció (versió imprimible)

Practice 6. Interaction (printing version)

 

Práctica 7. 3D

Practice 7. 3D

Práctica 7. 3D (versió imprimible)

Practice 7. 3D (printing version)

Últimes notícies

· (21-09-10) Material actualitzat